Ad cogitandum et agendum homo natus est - Inimene on sündinud, et mõelda ja luua.

Amantium irae amoris integratio - Armunute tüli tähendab armastuse taassündi.  

Amicus certus in re incerta cernitur - Sõpra tuntakse hädas. 

Amo amorem tuum - Armastan sinu armastust.

Amor tussisque non celatur - Armastust ja köha ei varjata.

Aquila non captat muscas - Kotkas ei püüa kärbseid, suur inimene ei aja taga pisiasju.

Auscultare disce, si nescis loqui - Õpi tähelepanelikult kuulama, kui sa ei oska rääkida.

Beatus ille, qui procul negotiis - Õnnelik on see, kes on askeldustest eemal.

Bene fecisti, quod tacuisti - Hästi tegid, et vaikisid.

Bene qui latuit, bene vixit - Kes on hästi märkamatuks jäänud, on hästi elanud.

Bibamus, moriendum est - Joogem, surra tuleb niikuinii.

Brevis esse laboro, obscurus fio - Kui püüan väljenduda lühidalt, jään ebaselgeks.

Casta est quam nemo rogavit - Süütu on see, keda keegi pole tahtnud.

Cibi condimentum est fames - Kõige parem kokk on nälg.  

Cogito, ergo sum – Mõtlen, järelikult olen olemas.

Cras, cras, semper cras, sic evadit aetas - homme, homme, alati homme - Nii möödub elu

Cujusvim hominis est errare, nullius, nisi inspientis in errore perseverare - Igale inimesele on omane eksida, kuid mitte kellelegi, välja arvatud vaid rumal, pole omane oma eksituse juurde jääda.

De lingua stulta  incommoda multa - rumalatest sõnadest (tekivad) paljud pahandused.

De mortuis nil nisi bene – Surnute kohta tuleb rääkida ainult head.

Dimidium facti, qui coepit, habet - Kes alustab, sel on juba pool tehtud.

Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto - Õpi, kuid ainult õpetatuilt, mitteõpetatuid õpeta ise.

Dixi – Olen kõnelnud, tähistab kirja või kõne lõppu.

Dixi et animam levavi - Oen kõnelnud ja (oma) hinge kergendanud.

Docendo discimus - Õpetades õpime.

Doctus nemo nascitur - Keegi ei sünni targana (õpetatuna).

Domus propria - domus optima - Oma maja on parim maja; Külas on hea, aga kodus on parem .

Dum spiro, spero – Kuni hingan, loodan.

Duobus litigantibus, tertius gaudet - Kaks tülitsevad, kolmas rõõmustab.

Duos lepores insequens, neutrum cepit- Kaht jänest taga ajades ei saa kumbagi kätte.

Edimus, ut vivamus, non vivimus, us edamus – Sööme (selleks), et elada, kuid ei ela (selleks), et süüa.

Epistula non erubescit - Kiri ei punasta, paber kannatab kõik välja.

Errare humanum est – Eksimine on inimlik.

Et ego in Arcadia - Ka mina (sündisin) Arkaadias, s.o. ka mina olin õnnelik.

Ex duobus mali minus est deligendum - Kahest pahast tuleb valida väiksem.

Exitus acta probat - Tulemus õigustab tegu.

Faber est suae quisque fortunae - Igaüks on oma õnne sepp.

Feci, guod potui, faciant meliora potentes – Tegin, mis suutsin, tehku paremini, kes suudavad.

Fortunam suam quisque parat - Õnne valmistab endale igaüks ise, igaüks on oma õnne sepp.

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus - Olgem siis rõõmsad, kuni oleme noored.

Gloriam invidia sequitur - Kadedus järgneb kuulsusele.

Graviores animi morbi sunt, quam corporis - Hinge haigused on raskemad keha haigustest.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - Tilk õõnestab kivi mitte jõuga, vaid sageda langemisega.

Hoc erat in fatis - See oli saatusest määratud.

Hominem non odi, sed ejus vitia - Ma ei vihka inimest, vaid tema vigu.

Hominis est errare, insipientis perseverare - Inimesele on omane eksida, rumalale - kindlaks jääda (oma eksimuses).

Homo homini lupus (est) – Inimene on inimesele hunt.

Homo sum, humani nihil a me alienum puto – olen inimene, midagi inimlikku ei ole mulle võõras.

Honores mutant mores, sed raro ad meliores - Austamine muudab inimese käitumist (kombeid), kuid harva paremuse suunas.

 

Ignoramus et ignorabimus – Me ei tea, ega saagi teada.

Ignorantia non est argumentum - Võhiklus pole argument

Manus manum lavat – Käsi peseb kätt.

 

Ne sutor suprea scripidam – Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde.

 

Omnia mea mecum porto – Tõeliselt väärtuslik on inimeses endas.

Omnia vincit amor – Armastus võidab kõik.

O sancta simplicitas! – Oh püha lihtsameelsus!

O tempora, o mores! – Oh ajad, oh kombed!

Otium reficit vires – Puhkus kosutab jõudu.

Panem et circenses – Leiba ja tsirkust.

Probi estote per totam vitam - Olgem väärikad kogu elu.

Quod erat demonstrandum – Mida oligi vaja tõestada.

Quod licet lovi, non licet bovi – Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale.

Sic transit gloria mundi – Nii möödub maailma (maine) kuulsus.

Sit tibi terra levis – Olgu muld sulle kerge.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Ajad muutuvad ja meie muutume ühes nendega.

Ultra posse nemo obligatur – Kedagi ei saa kohustada rohkemaks, kui ta suudab.

Verba volant, scripta manent – Öeldud sõnad haihtuvad, kirjutatu aga püsib.