Kas abielluda või jääda vallaliseks?

  Vallaliste kohta on juba aasasadu igasuguseid rohkem või vähem halvustavaid nimesid ja ütlusi välja mõeldud ning kasutusel.
Nagu näiteks nimetused "vanapoiss" ja "vanatüdruk". Samuti halvustavaid ütlusi- näiteks " vanapoisi/vanatüdruku lõhn juures" jne. 
  
     Ehk pole vallaline inimene sellepärast ühiskonna poolt soositud, et ta ei tooda juurde uusi riigikodanikke,... vajadusel kahuriliha.


     Aga äkki on teised, abieluikkest kurnatud kodanikud, hoopis kadedad? Miks?
 
Millised on vallalise inimese eelised:
 
Ta on vähem vastutust.
Tal on vähem kohustusi.
Tal on vähem kulutusi
Tal on rohkem võimalusi.
Tal on rohkem vaba aega.
 
Kõike seda arvestades on vallalisel inimesel suuremad eeldused saada paremat haridust ja ennast edasi arendada. Tal on võimalus puhendada end tööle või loomingule ja teha karjääri. Hea töökoht või amet toob endaga kaasa suurema sissetuleku. Suurem materiaalne kindlustatus annab enam võimalusi reisimiseks ja lõbustusteks. Vallalisel on enam aega ja vahendeid harrastusteks ja hobideks.

 

Kas jääda vallaliseks või abielluda?   
Aga selle otsuse teeb iga inimene ise.

Seejuures endale aru andes, et sellelaadne otsus on ülimalt vatutusrikas...