Prerafaeliidid - rühm inglise kunstnikke 19. sajandi keskpaiku, kelle eeskujuks oli itaalia vararenessansi kunst enne Raffaeli.

1848 rajas Rossetti koos kahe teise Kuningliku Kunstiakadeemia tudengiga, William Holman Hunti (1827 – 1910) ja John Everett Millais`ga (1829 – 1896), prerafaeliitide vennaskonna (Pre-Raphaelite Brotherhood).

1849 valmis Rossetti esimene tähtsam maal – "Neitsi Maarja lapsepõlv", kus on ka esimest korda kasutatud lühendit PRB. Rühmitust tabas teotav kriitika Kuningliku Akadeemia näitusel 1851, kuid neid toetas üks tolle aja mõjukamaid kunstikriitikuid John Ruskin (1819 – 1900).

      

 

              The_Girlhood_of_Mary_Virgin.jpg Girlhood of Mary Virgin Rossetti image by earthly-paradise

           Rossetti - The Girlhood of Mary Virgin, 1848- 1849

Blake polnud ainus, kes püüdles prerafaeliitidele sarnase esteetika poole. Viimaseid mõjutasid samuti natsareenlaste ideaalid. Prerafaeliidid sarnanesid ka 1892 Pariisis avatud "Salon de la Croix Rose`ile", mis tekkis alternatiivina ja opositsioonina ametlikule Pariisi Salongile. Kuigi need rühmitused polnud omavahel suguluses, jagasid mõlemad vastumeelsust akadeemilise kunsti vastu ning ammutasid oma teemad religioonist või keskaegsetest legendidest.

Prerafaeliite, nagu juba nimigi seda vihjab, inspireeris kunst, mis eelnes Raffaelile (1483 – 1520). Nad hülgasid akadeemilised traditsioonid, mis olid võtnud üle Raffaeli ja tema järglaste täiuslikkuse kui eeskuju, milleni kogu kunst peab püüdlema. Selle asemel pöördusid nad Itaalia ja Põhja-Euroopa kõrgrenessansi-eelse ja keskaegse maali poole. Nende maale iseloomustavad säravad, hiilgavad ja helendavad värvid, teravalt toonitatud kontuurid ja piinlikult täpne tähelepanu detailidele. Selleks, et saavutada värvide erilist sädelevust, mis iseloomustab nende töid, kasutasid nad ebatavalist tehnikat – maalisid puhtale valgele põhjale. Detailide täpsus saavutati töötades otse looduses.

1850ndate aastate alguses tiirles prerafaeliitide teemadering keskaegsete legendide fantaasia maailmas, inspireerituna Malory (1417 – 1471) poeemist "Morte d`Arthur" ja XIII sajandi itaalia luuletajast Dantest (1265 – 1321, Blake oli illustreerinud "Jumaliku komöödia" ja Rossetti sai Dante järgi omale nime). Hiljem sai peamiseks inspiratsiooniallikaks paganlik mütoloogia. Kontrastina selliste maalide eeterlikkusele ilmusid nende maalidesse teisedki teemad võetuna moodsast elust, mis puudutasid kaasaegseid sotsiaalseid ja moraalseid probleeme. Kuigi pea kõik prerafaeliidid maalisid neil teemadel, oli kõige järjekindlam kaasaja kujutaja Ford Madox Brown (1821 – 1893).

W. H. Hunt on arvatavasti kõige esinduslikum prerafaeliit ja ta jäi läbi kogu oma pika loomingu truuks varase prerafaeliitluse tehnilistele ettekirjutustele. Tema lahkumine Pühale maale 1854 aasta alguses selleks, et maalida piiblistseene õiges keskkonnas, tähendas tegelikult Prerafaeliitide Vennaskonna lõppu.

            

             William Holman Hunt - The Light of the World, 1851-53

        

               William Holman Hunt - The Shadow of Death, 1871

Arvatavasti kõige andekam rühmituse liige oli J. E. Millais, kes hiljem püüdis saavutada menu ning hakkas vastavalt publiku nõudlusele maalima imalalt sentimentaalseid pilte. Tema parimad tööd, mis on eriti naturalistlikud ja mis kutsuvad esile mõtisklevalt lüürilise ja romantilise atmosfääri, on üldse prerafaeliitide loomingu parimad näited. Millais` maal "Ophelia" (1851 – 52) on hea näide sellest, kuidas nende maalimisviis ületab teostatu realismi ning loob viirastusliku ilu maailma.

         

John Everett Millais - Ophelia, 1851- 1852

Sellal, kui vennaskond hakkas lagunema, kohtas Rossetti Oxfordis kaht noort tudengit : Edward Burne-Jones (1833 – 1898) ja William Morris (1834 – 1896). Mõlemad õppisid religiooni, kuid nad said kiiresti teadlikuks, et nende kutsumus asub kusagil mujal. Kunsti ja arhitektuuri reisil Prantsusmaale suvel 1855 (kus nad nägid juhuslikult prerafaeliitide töid Pariisi maailmanäitusel) otsustasid nad lahti ütelda Kirikust ja pühendada oma elu tervenisti kunstile.

Edward Burbe Jones oli enamasti iseõppinud maalikunstnik ning varasemal loominguperioodil selgesti mõjutatud Rossettist nii teemade kui ka teostuse osas. Nii nagu Rossettigi võttis Burne-Jones oma peamiseks inspiratsiooniallikaks Malory eepose "Morte d`Arthur". Kaks reisi Itaaliasse, kus ta nägi Botticelli (1445 – 1510), Mantegna (1431 – 1506) ja Michelangelo (1475 – 1564) loomingut, kujundasid küpse perioodi loomingu monumentaalse ja puhtalt esteetilise stiili. Tema eemalolevate ja eeterlike figuuride õrn, peenutsev erotitsism, tema delikaatsed meelelised jooned, mida imetlesid sümbolistid, muutusid hiljem määravateks Aubrey Beardsley loomingut mõjutanud teguriteks.

             

              Edward Burbe Jones  -  ‘The Beguiling of Merlin’ 1872-7

Rossetti, Burne-Jonesi ja William Morrise sõprus rõhutab prerafaeliitide mõju dekoratiivsetele kunstidele niinimetatud “Arts and Crafts” liikumise raames. Pärast Oxfordist lahkumist õppis Morris lühikest aega arhitektuuri ja katsetas kätt kunstnikuna. Aru saades, et tal pole talenti ei ühel ega teisel alal, pööras Morris oma tähelepanu disainile, alale, kus tema mõju juugendstiili arengule oli otsustav üle järgmise kolmekümne aasta.

         File:Morris Acanthus Wallpaper 1875.jpg                                                                                             

                          'Acanthus', wallpaper, William Morris

 

The Pre-Raphaelite Brotherhood

Associated artists and figures

Loosely associated artists

Models

* * * * *

John Everett Millais _ English Pre-Raphaelite Painter

http://www.youtube.com/watch?v=OQ6jXNLnkco

* * * * *

Dante Gabriel Rossetti _ English Pre-Raphaelite Painter

http://www.youtube.com/watch?v=6ry8V4q60cg&feature=fvw

* * * * *

John William Waterhouse

http://www.youtube.com/watch?v=4xYSu0wINdU&feature=related

* * * * *

Prerrafaelitas

http://www.youtube.com/watch?v=5DDpDJH5wWM&feature=related

* * * * *

Pre-Raphaelites Painters

http://www.youtube.com/watch?v=Vx4MYXK0c7M&feature=related

* * * * *

http://www.paideyg.ee/kunstiajalugu/kunstilugu/juugend/index.htm

http://www.paideyg.ee/kunstiajalugu/kunstilugu/juugend/index.htm

http://web.zone.ee/juugend/juugendindex.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Raphaelite_Brotherhood

www.ricci-art.net/fr/Edward-Burne-Jones.htm

 
The Pre-Raphaelite Brotherhood

 • James Collinson (painter)
 • William Holman Hunt (painter)
 • John Everett Millais (painter)
 • Dante Gabriel Rossetti (painter, poet)
 • William Michael Rossetti (critic)
 • Frederic George Stephens (critic)
 • Thomas Woolner (sculptor, poet)
 •  

  James Collinson (painter)

           

                          James Collinson - The Holy Family, 1878

  William Holman Hunt (painter)

    

                  

                 William Holman Hunt - The Light of the World, 1851-53    

  John Everett Millais (painter) 

    John Everett Millais - Huguenot Lovers on St. Bartholomew's Day

    

  Dante Gabriel Rossetti (painter, poet)

  Dante Gabriel Rossetti - 'The Day Dream' Portrait of Jane Morris, 1880

   

                 http://static.squidoo.com/resize/squidoo_images/-1/draft_lens2081083module13602999photo_1232727232William_Holman_Hunt_Shadow_of_Death.jpg

                   William Holman Hunt - The Shadow of Death, 1871

 • James Collinson (painter)
 • William Holman Hunt (painter)
 • John Everett Millais (painter)
 • Dante Gabriel Rossetti (painter, poet)
 • William Michael Rossetti (critic)
 • Frederic George Stephens (critic)
 • Thomas Woolner (sculptor, poet)
 •  

  James Collinson (painter)

           

                          James Collinson - The Holy Family, 1878

  William Holman Hunt (painter)

    

                  

                 William Holman Hunt - The Light of the World, 1851-53    

  John Everett Millais (painter)

   John Everett Millais - Huguenot Lovers on St. Bartholomew's Day

    

  Dante Gabriel Rossetti (painter, poet) 

    Dante Gabriel Rossetti - 'The Day Dream' Portrait of Jane Morris, 1880

   

   

                   William Holman Hunt - The Shadow of Death, 1871