Haige vaim ja luule- Juhan Liiv ja Marie Heiberg

JUHAN LIIV   30. IV.1864 - 1.XII.1913

 http://www.tartmus.ee/files/images/suured/triik.jpg

 

Juhan Liiv sündis 30. (18.) 04.1864 Tartumaal Alatskivil kandimehe pojana.
Ta õppis algul Naelavere külakoolis, seejärel Kodavere kihelkonnakoolis
ning lõpuks lühikest aega H. Treffneri gümnaasiumis Tartus (1886. aastal).
Alates 1885. aastast töötas Liiv ajakirjanikuna erinevate väljaannete juures.
Juhan Liiv haigestus 1894 skisofreeniasse, mille järel elas avalikkuse eest tagasitõmbununa kodukohas, kuni psühhiaater ja publitsist Juhan Luiga ta sealt leidis. Juhan Liiv suri sugulaste juures 1. dets 1913.
1894. aastal oli ta mõnda aega ravil Tartu närvikliinikus, vaimuhaigus saatis teda elu lõpuni.
Juhan Liiv suri 1.12. (18.11.) 1913 Koosa külas sugulaste juures.
Juhan Liivi eluajal ilmus vaid üks kogumik tema luuletustega: Luuletused (1909).


Juhan Liiv
Minu luule


Mu luule, sina oled
kui haige tiivaga lind,
kel kull ära kiskunud tiiva
ja kellel haige ka rind.

Kui haavatud kotkas oled,
kes tõusis pilve pool',
ja kui ta üles tõusis,
siis oskas küti nool.

Küll oli su lend ilus,
lend ilus pilve pool',
lend läbi päikesevalge,
vaba kui õhuvool!

Siis tõusid sa pilve alla
ja vaatasid ümber sääl
ja otsisid kõrgema männi
ja istusid tema pääl!

Nüüd oigad haledalt üksi
all pimedas tihnikus
ja vaatad haledalt üles,
kus lendab su igatsus!


Juhan Liiv
Helin


Kui mina olin veel väikene mees,
üks helin mul helises rinna sees.

Ja kui mina sirgusin suuremaks,
läks helingi rinna sees kangemaks.

Nüüd on see helin pea matnud mind,
ta alla rusuks on raugenud rind.

See helin mu elu ja minu hing,
tal kitsas on jäänud maapäälne ring.MARIE HEIBERG   10.IX. 1890 - 15.II. 1942

Marie Heiberg sündis 10.09. (29. 08.) 1890 Võrumaal kingsepa perekonnas.
Ta omandas hariduse Urvaste vallakoolist ning Sangaste kihelkonnakoolist.
16-aastaselt asus Heiberg elama Tartusse, kus elatas end juhutöödega,
sealhulgas ka vabakutselise ajakirjanikuna.
Marie Heiberg haigestus skisofreeniasse ja viibis 1919 esimest korda Tallinnas Seevaldi vaimuhaiglas, pärast vabanemist haiglast käis ta käsi väga kehvasti, alates 1923 kuni surmani 15. veebruaril 1942 elas ta paranemislootuseta Tallinnas Seevaldi vaimuhaiglas.
Marie Heiberg on maetud Tallinna Liiva kalmistule.
Marie Heiberg on avaldanud kaks luulekogu:
“Mure-lapse laulud" (1906)
Luule (1913).
1905 saatis Marie Heiberg Noor-Eestile luuletusi. 1906 aitasid F. Tuglas ja G. Suits koostada ja redigeerida Heibergi esimese luulekogu “Murelapse laulud” (1906), mis äratas tähelepanu noore ande vahetuse ja värskusega.
Heibergi teine kogu “Luule “ ( 1913) on vormiteadlikum ja viimistletum, ehkki vähem värske. Heiberg kirjutas ka jutustusi, mis ei ole võrdväärsel tasemel luulega. Heibergi luules korduvad suure üksilduse, kurbuse ja musta mure motiivid, mis viisid tundliku vaimu lõplikku meelepimedusse.Marie Heiberg
Ma kirjutan...


Ma kirjutan verega
hinge imelist saladust...
murede sügavuse
otsata hämarust...

Ma kirjutan ja pisarad langevad mu silmist
laulu märgade ridade pääle.

Tume tuluke valgustab hämarat tuba,
mille seinu silmad ei seleta...
Õues kostab kange tormi müha,
süda tuksub nii arglikult, valjusti...

Ma kirjutan verega
hinge imelist saladust...
murede sügavuse
otsata hämarust...

 

Marie Heiberg
Kõrgemal on minu kodu


Kõrgemal on minu kodu,
kus see kuu on kumamas,
kõrgemal mu eluase,
kus need tähed säramas.

Kättesaamata mu ihad,
unistav mu mõttelend, -
leinahinge igatsused,
harva ilmutavad end.

Kõrgemal on minu kodu,
kus see kuu on kumamas,
kõrgemal mu eluase,
kus need tähed säramas.

Marie Heiberg