Läbi luuletaja loomingu saab leida tee enesemõistmisele, leida läbi poeedi sõnade oma mõtteid, mida ise sõnastada ei suuda või ei taha või kui oledki seda teinud, siis pole valmis neid teistega jagama. Kirjutan ka ise luuletusi. Kuid need on sedavõrd isiklikud, et las nad jäävad mu eluajal vaid minu enese teada. Inimene, kes kannab hinges muinasjuttu, müüti või lugu, millest jõudu ja elutarkust ammutada, ei vannu nii kergesti eluraskustele alla, kui see, kellel lugudest ja luulest ammutatud elutõed puuduvad. Igapäevakeelest täpsemaks ja kujundlikumaks sõnastatud ning sõnademänguks põimitud luulet võib võrrelda elutõdede pärlikeega, millesse lükitud uneistuste ja unelmate helmeid. Luule avab ühtaegu elukogemuse eri kihte ning jätab samas võimaluse tõlgenduste sädelevaks paljususeks. Siin mul vaid lemmikutest lemmikuimad.