Olen inimene nagu inimene ikka- oma ihu, hinge ja vaimuga. Hingetoeks andekate inimeste looming. Vaimutoiduks teadmised.  Ja nii see kujuneb, vaimumaailm ning hingemaa. Läbi lugemuse ja kogemuste. Jälgides inimesi ja vaadates enesesse. Ja veidi sellest kirjutades.    

*

Dreams are part of our heart and soul... Our dreams go to the depths our thoughts wants and needs to fulfill our destiny. In order to fulfill our detiny we must fulfill our dreams...  

*                                   

Träume sind ein Teil unseres Herzens und unserer Seele ... Unsere Träume gehen in die Tiefe unseres Geistes um unser Schicksal zu erfüllen. Um unser Schicksal zu erfüllen müssen wir unsere Träume erfüllen ...